MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
rozpczęty CHAMPIONAT NIEMIEC
Młodzieżowe V-ce Zwycięstwo Świata

OLEŃKA B Duma Kazana

(O: JEAM BEAM DU BERCEAU DE BUGATTI & M: ZAFIRA Carski Trakt )
urodzona 08.08.2020r.
GALERIA :


RODOWÓD :

INTCH, VDHJCH, VDHCH
Jim Beam VS Du Berceau De Bugatti

USCH, CANCH, AUSTGRCH
Graytsky's Smokin' In Havanna

CANCH, USCH
Ashmore's Win'Weim Royal Flush

USCH
Graytsky's Stellaluna

VDHJCH, VDHCH
Gioia Volcano Spring Fala Love'A

USCH
Nani's Outrage

INTCH, LUXCH, LUXJCH, PLCH, PLJCH, SECH, VDHCH
Rio Bravo Fala Love'A

PLCH
ZAFIRA Carski Trakt vel Szanta

DUTCHCH, LUXCH, PLCH, USCH
Waldwiese Willy Good Dog

AUSTDUALCH, AUSTGRCH
Waldwiese Ndoubt About It

AUSTDUALCH (T)
Waldwiese So Dam Hot

PLCH, PLJCH
Weimaranus Jewel In The Crown

DUTCHCH, LUXCH, PLCH, USCH
Nani's Clay Pigeon

PLCH, PLJCH
Everlasting Greyness Weimaranus Duma Kazana